Trang Chủ

Tầm Nhìn​


Kiến tạo một diện mạo mới cho nền giao thông Việt Nam (bao gồm đường bộ, đường thủy, đường không) với “chi phí công cộng - chất lượng tư nhân”
Trang Chủ

Sứ Mệnh​

Góp phần giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông tại Việt Nam bằng việc cung cấp các dịch vụ di chuyển An toàn - tiện lợi - giá tốt. Gia tăng thu nhập cho người lao động Việt Nam.
 
Trang Chủ

Thông Điệp Nhà Sáng Lập​


HL mang trong mình khát khao mãnh liệt tạo dựng 01 đế chế mang tên Move để thực hiện tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi